برچسب: گزارشات اپراتوری

گزارشات اپراتوری

میزان کارکرد و نحوه ­ی عملکرد اپراتورها تاثیر بسزایی در میزان تولید و همچنین کارایی ماشین آلات معدنی دارد. در سامانه هوشمند معدن کاری شرکت بیستون کویر یزد با توجه به ثبت دقیق کارکرد اپراتورها نظیر ساعت و مسافت کارکرد، تعداد سرویس و سایر موارد مفید این امکان فراهم شده تا بتوان عملکرد هریک از اپراتورها را مورد ارزیابی قرار داد و تصمیمات لازم به منظور افزایش تولید و بهره وری را اتخاذ نمود.