برچسب: کنترل مسیر

کنترل مسیر بر اساس نوع بار

با استفاده از سیستم کنترل مسیر، بار هر تراک (بر اساس محل بارگیری آن) با مسیر حرکت آن مقایسه می­ شود. در صورتی که نوع بار تراک با مسیر حرکت آن مغایرت داشته باشد، سیستم با نمایش آلارم مسیر اشتباه، این موضوع را به راننده تراک و مسئولین مربوطه اطلاع ­رسانی می­ نماید. این سیستم احتمال تخلیه بار در دپوهای مغایر با نوع بار را از بین می ­برد.