برچسب: کنترل سرعت

کنترل سرعت

کنترل سرعت ماشین ­آلات باربری هم از دیدگاه ایمنی و هم از نظر جلوگیری از وارد شدن خسارت و در نتیجه ممانعت از افزایش هزینه­ ها اهمیت دارد. به هنگام تجاوز سرعت تراک از مقدار سرعت مجاز تعریف شده، سیستم کنترل سرعت به راننده دستگاه هشدار سرعت غیرمجاز اعلام نموده و بطور همزمان کاربران مرکز کنترل را از این موضوع آگاه می­ کند. سرعت مجاز تراک ­ها بر اساس مقادیر تعیین شده توسط مسئولین ذی ربط، در سیستم تعریف می ­شود و قابل ویرایش می ­باشد، به طوری که برای محیط­ های کارگاهی متفاوت و همچنین شرایط آب و هوایی مختلف قابل تغییر می ­باشد.