برچسب: کنترل حفاری

کنترل حفاری

سامانه کنترل حفاری شرکت بیستون کویر یزد از طریق مکانیزاسیون اجرای پترن حفاری، استقرار دستگاه­ های حفاری در موقعیت­ های چال­ ها و همچنین ثبت خودکار گزارشات آن، عملیات حفاری را بهینه­ سازی می­ نماید. این سامانه با استفاده از سیستم تعیین موقعیت DGPS، استقرار تجهیزات حفاری در بلوک ­های مربوطه را تسهیل می­ نماید. بدین ترتیب، در پیاده­ سازی پترن­ ها به عملیات نقشه­ برداری نیازی نخواهد بود که این امر علاوه بر کاهش هزینه و زمان عملیات حفاری، موجب افزایش ایمنی عملیات نیز خواهد شد.
این سیستم امکان ثبت اطلاعات حفاری را به اپراتورهای دستگاه­ ها و همچنین مسئولین مرتبط با عملیات فراهم می­ آورد. بنابراین گزارشات عملیات حفاری با دقت قابل قبول و بصورت لحظه ­ای در دسترس خواهد بود. با استفاده از گزارش مصرف تجهیزات حفاری می ­توان عملیات تجهیزات و قطعات را پایش نموده و با استفاده از تحلیل و بررسی این گزارشات، استفاده از قطعات را برنامه­ ریزی نموده و هزینه­ های تعمیر و نگهداری را کاهش داد.