برچسب: مدیریت خطوط

مدیریت خطوط

با استفاده از قابلیت مدیریت خطوط سامانه دیسپچینگ، امکان ترسیم و پایش خطوط فراهم شده است. خطوط تولید شامل محل­ های بارگیری، مسیرهای رفت، محل ­های تخلیه و مسیرهای برگشت می­ باشند. تخصیص تراک­ ها بر اساس همین خطوط انجام می­ گیرد. پس از ترسیم خطوط مذکور، تراک­ های موجود در هر بخش از این عملیات قابل مشاهده و مدیریت می ­باشند.