برچسب: سنگ شکن

پنل سنگ شکن

عدم هماهنگی بین واحد استخراج و سنگ شکن همواره موجب ایجاد مشکلات متعددی می ­گردد. افزایش زمان انتطار تراک­ ها در محوطه سنگ شکن هنگام بروز توقفات کوتاه مدت آن از طرفی و عدم بار رسانی منظم به سنگ شکن در مواقع بروز مشکلات ناگهانی در بخش استخراج از طرف دیگر موجب کاهش تولید، افزایش اصطحلاک ماشین آلات و در نتیجه افزایش هزینه­ ها می­ گردد.

شرکت بیستون کویر یزد به منظور ایجاد ارتباط لحظه­ ای و موثر بین بخش استخراج و واحد سنگ­ شکنی در راستای اطلاع مرکز دیسپچینگ و مسئولین شیفت از وضعیت سنگ­ شکن و همچنین اطلاع اپراتور سنگ­ شکن از وضعیت معدن در هر لحظه اقدام به طراحی نرم افزار پنل سنگ شکن نموده است. این نرم افزار در اتاق کنترل سنگ شکن نصب می­ شود و اپراتور مربوطه کلیه فعالیت­ ها و توقفات کراشر را در هر لحظه در این پنل ثبت می­ نماید. بدین طریق کلیه زمان ­های توقفات و شروع مجدد و دلایل مربوط به هر توقف به صورت لحظه­ ای و به طور خودکار در اختیار مسئولین شیفت قرار می­ گیرد. در شکل زیر تصویری از نرم افزار پنل سنگ شکن نمایش داده شده است.

از مهمترین مزایای سیستم پنل سنگ شکن می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • ایجاد ارتباط لحظه­ای بین مسئولین شیفت و واحد دیسپچینگ با واحد سنگ­شکن
  • ثبت دقیق و کامل توقفات سنگ شکن و دلایل آن
  • امکان توقف سریع سنگ شکن هنگام افتادن ناخن شاول و جلوگیری از گیر کردن ناخن در سنگ شکن
  • هماهنگی معدن با سنگ شکن و استفاده موثر از تراک­ها در فرآیند تولید در زمان­های توقف کراشر بدون هرگونه اتلاف وقت و همچنین هماهنگی جهت استفاده از زمان­های توقف معدن به منظور بازدیدها و تعمیرات جزئی سنگ شکن
  • کاهش زمان توقفات سنگ شکن به علت تاخیر در باررسانی به آن
  • کاهش زمان توقف تراک­ها با بار کنار سنگ شکن به علت توقفات سنگ شکن
  • افزایش بهره­وری ماشین آلات، کاهش هزینه تعمیرات و نگهداری و افزایش راندمان و تولید در سنگ­شکن
  • کاهش خطاهای انسانی در ثبت گزارشات
  • ثبت اطلاعات جامع از کلیه توقفات و سایر اطلاعات مربوط به هر یک از سنگ­شکن­ها به صورت مجزا و به نام اپراتور مربوطه
  • نمایش گزارشات عملکرد سنگ شکن به صورت لحظه­ای و تحت وب و عدم نیاز به نیروی انسانی جهت دریافت گزارشات و ارجاع به قسمت­های مختلف