برچسب: تخلفات

گزارشات تخلفات

با توجه به ثبت کامل اطلاعاتی نظیر زمان دقیق شروع و پایان کار اپراتور، مسیر دقیق حرکت ماشین آلات و سرعت هریک در مسیرهای مختلف، پیام­ ها و مکالمات رد و بدل شده بین راننده و مرکز کنترل و غیره در سامانه هوشمند معدن کاری، درصورت بروز حادثه یا انجام هر گونه تخلف از سوی اپراتورها، شناسایی، رصد و پیگیری تخلف احتمالی را با توجه به مستندات موجود به سادگی امکان پذیر می­ باشد. شناسایی و جلوگیری از بسیاری از توقفات، در مباحث تعمیر و نگهداری ماشین­ آلات موثر بوده و بدین ترتیب از وارد آمدن خسارات ناشی از این تخلفات، ممانعت بعمل می آید.