برچسب: تخصیص هوشمند

تخصیص هوشمند

سیستم تخصیص هوشمند بر اساس طرح تولید تعریف شده و اهداف بهینه ­سازی از قبیل کاهش زمان انتظار بارکننده و باربر، افزایش تولید وکاهش هزینه­ های عملیاتی و با در نظر گرفتن محدودیت­ هایی همانند عیار، توان بارکننده، زمان­ های سیکل باربری و سایر پارامترهای عملیاتی، تراک­ ها را بین بارکننده­ ها گسیل می­ نماید.