برچسب: آسفالت طوس

پروژه راهبری ۲۴ ساعته ماشین‎آلات آسفالت طوس

کلیات :

 • کارفرما : شرکت آسفالت طوس
 • شرح مختصر پروژه :
 • تعداد ماشین آلات مجهز به سامانه : ۴۲ دستگاه
 • تعداد پرسنل راهبری : ۳ نفر
 • انواع ماشین آلات مجهز به سامانه :

دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۷D ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۷B ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۲ ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کوماتسو۷۸۵ ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کوماتسو ۳۲۵ ، دامپ تراک ترکس NHL ، بیل مکانیکی کوماتسو ۶۵۰ ، بیل مکانیکی کوماتسو ۳۰۰، بیل مکانیکی کوماتسو ۱۶۰۰، بیل مکانیکی کوماتسو ۱۸۰۰ ،  بیل هیتاپچی ۱۲۰۰، بیل هیتاپچی ۱۱۰۰، لودر کاترپیلار ۹۹۲ ، بیل لیبهر ۹۸۴، شاول کابلی P&H

پروژه نصب و راه‎اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین‎آلات آسفالت طوس

کلیات :

 • کارفرما : شرکت آسفالت طوس
 • مدت زمان اجرا : ۲ ماه
 • شرح مختصر پروژه :
 • وسعت منطقه تحت پوشش شبکه وایرلس : ۱۲ کیلومتر مربع
 • تعداد ایستگاه های مخابراتی : ۱۰ عدد
 • تعداد ماشین آلات مجهز به سامانه : ۴۲ دستگاه
 • انواع ماشین آلات مجهز به سامانه :

دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۷D ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۷B ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کاترپیلار ۷۷۲ ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کوماتسو۷۸۵ ، دامپ تراک ۱۰۰ تنی کوماتسو ۳۲۵ ، دامپ تراک ترکس NHL ، بیل مکانیکی کوماتسو ۶۵۰ ، بیل مکانیکی کوماتسو ۳۰۰، بیل مکانیکی کوماتسو ۱۶۰۰، بیل مکانیکی کوماتسو ۱۸۰۰ ،  بیل هیتاپچی ۱۲۰۰، بیل هیتاپچی ۱۱۰۰، لودر کاترپیلار ۹۹۲ ، بیل لیبهر ۹۸۴، شاول کابلی P&H