برچسب: آزمایشگاه

پنل آزمایشگاه

با توجه به ثبت لحظه ­ای اطلاعات نمونه های اخذ شده از محصول کراشر در نرم افزار پنل سنگ شکن، می ­توان با برقراری ارتباط بین این پنل و واحد آزمایشگاه آنالیز عیاری نمونه ­های اخذ شده را به طور لحظه ­ای و مستقیم در سامانه وارد نمود. پنل آزمایشگاه نرم افزاری است که این امکان را فراهم می­ سازد به طوری که واحد آزمایشگاه با مشاهده اطلاعات مربوط به آخرین نمونه­ های اخذ شده در سنگ شکن، مشخصات عیاری مربوط به هر نمونه را وارد نماید. بدین طریق ضمن حذف چندین واسطه بین واحد سنگ شکن و آزمایشگاه آنالیز نمونه ها در سریع ترین زمان در دسترس مسئولین امر قرار خواهد گرفت.