برچسب: آب پاشی

کنترل کیفیت مسیر

۱- مشکل در مسیر

وجود ناهمواری و همچنین سنگ ریزه­ ها در مسیر باعث افزایش هزینه­ های تعمیر و نگهداری و کاهش عمر لاستیک ماشین ­آلات باربری می­ گردد. با استفاده از سیستم اعلام مشکل در مسیر، رانندگان دستگاه ­ها در محل­ های نامساعد مسیر با فشردن گزینه “مشکل در مسیر” مسئولین مربوطه را از محل مشکل آگاه می­ نمایند.

۲- آبپاشی مسیر

رانندگان دستگاه­ های آب­پاش، شروع و انتهای مسیرهای آبپاشی را مشخص می­ نمایند و بدین ترتیب مسیرهای آبپاشی شده در شیفت ­های مختلف قابل مشاهده می ­باشد. با استفاده از این قابلیت می­ توان کیفیت مسیر را از نظر آب­پاشی آن و همچنین عملیات ماشین ­آلات آبپاشی را کنترل و مدیریت نمود.