شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

پروژه ها

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین ‎آلات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین ‎آلات شرکت آپادانا کاوش ایرانیان

ادامه مطلب
نصب و راه‎ اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین‎ آلات شرکت بهاوند باراد

نصب و راه‎ اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین‎ آلات شرکت بهاوند باراد

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدن کاری ماشین آلات معدن سنگ آهن ۳ گهر زمین (گل گهر) سیرجان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدن کاری ماشین آلات معدن سنگ آهن ۳ گهر زمین (گل گهر) سیرجان

ادامه مطلب
نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدن کاری معدن سنگ آهن ۱ گلگهر سیرجان

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدن کاری معدن سنگ آهن ۱ گلگهر سیرجان

ادامه مطلب
نصب و راه ‎اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین‎ آلات مجتمع معدنی چادرملو

نصب و راه ‎اندازی سامانه هوشمند معدنکاری ماشین‎ آلات مجتمع معدنی چادرملو