شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه هوشمند معدن کاری معدن سنگ آهن ۱ گلگهر سیرجان

کارفرما:

شرکت آرمان گهر سیرجان

محل اجرا:

کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، معدن سنگ آهن شماره ۱ گلگهر

تعداد ماشین آلات:

۲۱۵

نوع دستگاه:

تراک و شاول