شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معدن ماه و زمین

کارفرما :

شرکت فکور صنعت
محل اجرا:

زرند کرمان
مدت زمان اجرا:

یک هفته
تعداد ماشین آلات:

۲۲