شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نصب و راه اندازی سامانه ترکری در معادن شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا

کارفرما:

شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا
محل اجرا:
معدن سنگ آهن سادات سیریز واقع در استان کرمان- شهر سیریز
معدن سنگ آهن سورک واقع در استان یزد، شهرستان میبد،
معدن سنگ آهن شمال سمنان واقع در سمنان کیلومتر ۷ جاده پیغمبران
معدن مس کاوه واقع در ندوشن، صدراباد، جاده معدن سنگ اهن مایه کوه
تعداد ماشین آلات:

۷۸