شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

تجهیز تریلرهای حمل بار شرکت سنگ آهن رباط به سامانه ترکری

کارفرما:

شرکت سنگ آهن رباط
محل اجرا:

استان یزد
تعداد ماشین آلات:

۵۰