تفاهم نامه همکاری مشترک موسسه یونیدرو و شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

در راستای نهادینه کردن ارتباطات سازمان یافته و تحول ساز صنعت، دانشگاه و شرکت های دانش بنیان و بهره مندی مستمر از خرد جمعی و تجربیات و توانمندی های طرفین در زمینه هوشمند سازی معادن، این تفاهم نامه با موسسه یونیدرو منعقدد گردید.

مشاهده تفاهم نامه