نصب و راه اندازی سامانه معدن کاری هوشمند معدن سنگ آهن ۱ گلگهر سیرجان

کارفرما: شرکت آرمان گهر سیرجان

محل اجرا: کیلومتر ۵۰ جاده سیرجان – شیراز، معدن سنگ آهن شماره ۱ گلگهر

تعداد ماشین آلات: ۲۱۵

نوع دستگاه: تراک و شاول