سامانه ردیابی ماشین آلات

استفاده از سیستم ساده ردیاب در معادن کوچک با تعداد ماشین آلات کم که در آنها کارفرما مایل به استفاده از برخی خدمات معدن کاری هوشمند با صرف هزینه های بسیار کمتر می باشد، پیشنهاد می شود. همچنین سازمان ها و ارگان ها نیز می توانند به طور موثری از این سامانه به منظور نظارت بر ناوگان ماشین آلات سبک خود بهره گیرند. برخی از مهمترین ویژگی­های این سیستم شامل موارد زیر می­باشد.

مشاهده آخرین موقعیت و وضعیت ماشین آلات به صورت لحظه ای و بلادرنگ

تعریف سرعت مجاز برای هر دستگاه و دریافت گزارش تجاوز از سرعت مجاز بر روی نقشه

مشاهده تاریچه حرکت خودرو به صورت گرافیکی بر روی نقشه

امکان تعریف محدوده بطوریکه ورود، مدت زمان حضور در محدوده و خروج از آن قابل تشخیص و گزارشگیری باشد.

گزارشات گرافیکی

نمایش آلارم های رخ داده سمت خودرو

مشاهده میزان سوخت مصرفی تقریبی

ردیابی آنلاین تجهیزات

گزارش سرعت و مسافت پیموده شده برای هر خودرو