خدمات فنی

سیستم خدمات فنی شرکت بیستون کویر یزد با بهره گیری از دانش بومی و شناسایی نیازهای حائز اهمیت در پروژه­ های معدنی و صنعتی و از طریق خصوصی­ سازی نرم افزارها مطابق با عملیات در حال اجرا، امر تعمیر و نگهداری را با افزایش دقت در ثبت و اعلام سرویس های دوره­ای، وضعیت ماشین آلات، اعلام به هنگام هشدارهای دستگاه، ثبت گزاراشات سخت افزاری دستگاه ها و غیره به انجام رساند. که این امر به شکل چشم گیری باعث کاهش هزینه­ های تعمیر و نگهداری و افزایش میزان بهره وری ماشین آلات می­ گردد.

برخی ویژگی های نرم افزار خدمات فنی :

ثبت خودکار ساعت کارکرد و کیلومتر کارکرد ماشین ­آلات

قابلیت تعریف سرویس ­های دوره­ ای برای انواع ماشین ­آلات

قابلیت تعریف سرویس های دوره ­ای برای قطعات

نمایش و اعلام هشدارهای سرویس­ های اعلام شده

ثبت وضعیت ماشین ­آلات براساس آماده به کار، درحال کار و تحت تعمیر

نمایش گرافیکی وضعیت ماشین­ آلات

ثبت خرابی ماشین آلات

نمایش هشدارهای سنسورهای موجود در هر دستگاه به صورت مجزا

امکان گزارش گیری از سرویس ­های دوره ­ای ، وضعیت ­های دستگاه و کارکرد ماشین آلات