مانیتورینگ پایل

همگن سازی مواد معدنی (پایل سازی) قبل از خوراک دهی به کارخانه فرآوری همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. در معادن بزرگ، با توجه به میزان و تنوع ماده معدنی در حال استخراج، کنترل عیار پایل در هر لحظه به کار سخت و پیچیده ­ای بدل شده است. با توجه به ثبت اطلاعات نمونه ­های اخذ شده در پنل سنگ شکن و اطلاعات عیاری نمونه­ ها در پنل آزمایشگاه در مرحله اول تعیین مشخصات لحظه ای پایل در حال ساخت شامل مشخصات عیاری و تناژ بار داخل پایل توسط سامانه معدن کاری هوشمند شرکت بیستون کویر یزد امکان پذیر می­ شود.

در مرحله دوم موقعیت بار نمونه گیری شده در سنگ­ شکن هنگام تخلیه در پایل تعیین و همچنین مشخصات آن نمونه به کل مقدار بار داخل پایل که آن نمونه معرف آن بوده انتساب داده می ­شود. به این ترتیب مشخصات عیاری و مبدا بار برای بخش ­های مختلف در طول پایل مشخص خواهد بود. مزیت مذکور این امکان را به واحد فرآوری می­ دهد تا نوسانات احتمالی مشخصات بار موجود در پایل را پیش ­بینی و تمهیدات و تغییرات احتمالی لازم را قبل از خوراک­ دهی بار به کارخانه در نظر گیرند. همچنین با توجه به مشخص بودن تعداد سرویس بار تخلیه شده در سنگ شکن و منشا آن ها، عیار متوسط بلوک ­ها و دپوهای ماده معدنی نیز در سامانه تعیین می شود.