کنترل مصرف سوخت ماشین آلات

اطلاع از میزان مصرف سوخت ماشین آلات مختلف می ­تواند کمک موثری در استفاده بهینه از آن­ ها نماید. برای مثال مصرف بیش از حد معمول سوخت در یک دامپ تراک می ­تواند نشانه ای از یک عیب موتوری باشد. در معادن معمولاً هیچ اطلاعاتی از مصرف سوخت تک ­تک دستگاه ­ها وجود ندارد. همین امر علاوه بر عدم امکان پاییش صحت عملکرد ماشین آلات، می­ تواند موجب برخی سوء استفاده­ ها نیز شود. شرکت بیستون کویر یزد با طراحی و نصب پنل و فلومتر مناسب بر روی ماشین آلات سوخت رسان و همچنین مخازن ثابت سوخت، اقدام به ثبت میزان مصرف سوخت ماشین آلات معدنی در بازه­ های زمانی مختلف نموده است.