گزارشات تولید

یکی از مهم ترین آمار مورد نیاز در هر مجموعه معدنی، میزان بار استخراجی روزانه از معدن می ­باشد. سامانه هوشمند معدن کاری شرکت بیستون کویر یزد با ثبت دقیق اطلاعات و جزئیات مربوط به تمام سرویس­ های حمل شده در معدن، آمار لحظه ­ای میزان استخراج به تفکیک ماده معدنی و باطله و همچنین به تفکیک محل ­های تخلیه بار را در اختیار قرار می­ دهد.