گزارشات ماشین آلات

ماشین آلات معدنی معمولاً دارای قیمت بالا و هزینه­های تعمیر و نگهداری سنگین می­باشند. لذا استفاده مناسب، مفید و حداکثری با بهره­ وری بالا از ماشین آلات مذکور همواره مورد توجه بوده است. سامانه هوشمند معدن کاری با رصد دائمی میزان کارکرد و نحوه­ی عملکرد ماشین آلات معدنی، امکان ثبت دقیق اطلاعاتی نظیر میزان کارکرد، تعمیرات، تعداد سرویس، مسافت طی شده، سرعت، سرویس­های دوره­ای و غیره را فراهم ساخته است.