تجهیز تریلرهای حمل بار شرکت سنگ آهن رباط به سامانه ردیابی

کارفرما: شرکت سنگ آهن رباط

محل اجرا: استان یزد

شرح مختصر پروژه

تعداد ماشین آلات: ۵۰