معدن اسفندقه

  • کارفرما : شرکت معادن اسفندقه
  • محل اجرا: معدن آبدشت واقع در فاصله ۳۰۰ کیلومتری شمال شرقی بندر عباس و ۳۰۰ کیلومتری جنوب کرمان و ۱۰۰ کیلومتری حاجی آباد
  • مدت زمان اجرا: یک هفته
  • شرح مختصر پروژه
  • تعداد ماشین آلات: ۲۶ دستگاه