نصب و راه اندازی سامانه ردیابی در معادن شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا

کارفرما: شركت صنعتی و معدنی افراز معدن کویر بوتیا

محل اجرا:

  • معدن سنگ آهن سادات سیریز واقع در استان کرمان- شهر سیریز
  • معدن سنگ آهن سورک واقع در استان یزد، شهرستان میبد، 
  • معدن سنگ آهن شمال سمنان واقع در سمنان کیلومتر ۷ جاده پیغمبران
  • معدن مس کاوه واقع در ندوشن، صدراباد، جاده معدن سنگ اهن مایه کوه

شرح مختصر پروژه

تعداد ماشین آلات: ۷۸