ویدیو

ویدیوهای مربوط به معرفی شرکت ، معرفی پروژه ها ، مستند و مصاحبه ها

ویدیو معرفی شرکت بیستون کویر یزد

مستند کنترل هوشمند تهیه شده توسط شبکه مستند سیما

گزارش صدا و سیما از سیستم هوشمند معدن کاری بیستون کویر