تصاویر

تصاویر و گالری های مربوط به شرکت و پروژه ها

بارش برف در مجتمع معدنی چادرملو (بهمن ماه ۱۳۹۶)