شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

کنترل هوشمند سرعت

قابلیت تعریف سرعت مجاز در محدوده ها و همچنین شرایط آب و هوایی مختلف و اعلام خودکار هشدار سرعت غیر مجاز به رانندگان و ثبت تخلفات احتمالی سامانه هوشمند معدن کاری بیستون تا حد زیادی از تردد ماشین آلات با سرعت های غیر مجاز جلوگیری می کند. همین موضوع به تنهایی سالانه مانع از رخداد حوادث ناگوار و تحمیل خسارت های سنگین جانی و مالی در معادن می گردد. همچنین با کنترل سرعت، سایش غیرضروری لاستیک ها ناشی از سرعت های بالا نیز کاهش خواهد یافت.