شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

پایش مصرف سوخت ماشین آلات

سامانه پایش مصرف سوخت بیستون علاوه بر ثبت و نظارت بر میزان مصرف سوخت ماشین آلات، برنامه سوخت رسانی به تجهیزات را به گونه ای مدیریت می کند تا موجب کمترین وقفه در تولید شود. شناسایی موارد هدر رفت سوخت، بهینه سازی مصرف، تشخیص عیوب فنی احتمالی ماشین آلات از دیگر مزایای این سامانه می باشند.