شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

نظارت از معدن تا کارخانه

با استفاده از ابزارهای مدیریت عملیات و ناوگان معدنی بیستون امکان نظارت بلادرنگ بر عملیات معدن کاری از حفاری تا خردایش و پایل سازی وجود دارد. اجرای عملیات چالزنی مغایر با الگوی حفاری، خرج گذاری خارج از طرح، حرکت کامیون‌ها خارج از مسیرهای تعیین شده، تخلیه اشتباه بارهای مختلف، توقفات بی مورد، زمان‌های انتظار تراک ها در سنگ شکن، عدم دستیابی به کیفیت بار مورد نظر برای خوراک کارخانه و بسیاری موارد دیگر سالانه میلیاردها تومان هزینه بر معادن تحمیل می کنند. با مدیریت بهینه ی عملیات معدن کاری می توان مشکلات را در لحظه­ی وقوع شناسایی و قبل از اینکه به عملکرد معدن آسیب بزنند، آن‌ها را متوقف کرد.