شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

ممانعت از ورود به محدوده های غیر مجاز

در معادن بر اساس شرایط عملیاتی مختلف ممکن است تردد ماشین آلات از برخی مسیرها یا ورود آن ها به بعضی محدوده ها به علت مسائل ایمنی ممنوع باشد. با تعیین مسیرها یا محدوده های غیر مجاز توسط کاربر در سامانه، سیستم به طور خودکار با اعلام آلارم به راننده و مرکز کنترل از ورود آنها به مناطق تعیین شده جلوگیری می نماید.