شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مشاوره و امکان سنجی

فرایند مشاوره و امکان سنجی یکی از اصلی ترین بخش ها در چرخه ی اجرای سامانه هوشمند معدنکاری می باشد و تلاش برای پیاده سازی هرچه دقیق تر و سریع تر سامانه در این بخش به کاهش هزینه های پروژه و همچنین افزایش بهره وری در عملیات معدنکاری منجر می­شود. در این فرایند ، تلاش بر این است تا با شناسایی و درک نیازهای کاربران با تعهد به زمان بندی و هزینه تعریف شده، مراحل استقرار را به صورت موثر، دقیق و منطبق بر نیاز مشتریان انجام دهیم.

مراحل کار:

  • بررسی اولیه و امکان سنجی استقرار سامانه
  • بررسی نیازهای کارفرما و ارائه راهکارهایی جهت رفع نیازها
  • ارسال پیشنهاد نحوه برقراری پوشش شبکه محلی
  • ارسال پیشنهاد سرور مناسب و فهرست تجهیزات مورد نیاز آن
  • ارسال پیشنهاد ساختمان واحد راهبری سامانه و محل احداث آن
  • ارسال پیشنهاد تجهیزات مورد نیاز جهت نصب بر روی کلاینت ها
  • ارسال پیشنهاد کامپیوترهای مورد نیاز راهبری
  • ارائه طرح زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه