شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مدیریت خودکار سرویس های دوره ای ماشین آلات

بر اساس مطالعات صورت گرفته تعمیرات برنامه ریزی نشده می تواند ۳ تا ۱۰ برابر بیشتر از تعمیر و نگهداری پیشگیرانه­ ی برنامه ریزی شده هزینه در پی داشته باشد. با توجه به ثبت خودکار ساعت و مسافت کارکرد ماشین آلات در سامانه این امکان وجود دارد تا با تعریف سرویس های دوره ای ماشین آلات مختلف زمان سررسید سرویس، انجام آن و اقدامات انجام شده در هر سرویس دوره ای را به طور هوشمند کنترل نمود.