شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

مدیران و اعضای هیئت مدیره

جواد غلام نژاد

مدیر عامل و عضو هیات مدیره (دکترا – مهندسی معدن استخراج )

منصور ندافیون

رئیس هیات مدیره (کارشناسی ارشد – علوم اقتصادی )

ابوالفضل میرحسینی

نائب رئیس هیات مدیره ( کارشناسی ارشد – مهندسی معدن استخراج )

امین امراللهی

عضو هیات مدیره ( کارشناسی ارشد – مهندسی معدن مکانیک سنگ )