شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

سامانه کنترل مسیر

تخلیه اشتباه ماده معدنی در دامپ های باطله و همچنین تخلیه مواد باطله در دپوهای ماده معدنی یا سنگ شکن ها همواره موجب تضییع سرمایه های معدن و تحمیل هزینه های غیر ضروری می گردد. سامانه کنترل مسیر بیستون، مسیر حرکت تک تک کامیون ها را بر اساس نوع بار بارگیری شده در آنها از محل بارگیری تا تخلیه به طور هوشمند کنترل کرده و به محض خروج کامیون از مسیر مربوطه با اعلام آلارم خودکار به راننده و همچنین مرکز کنترل از تخلیه اشتباه بار جلوگیری می کند. این قابلیت سالانه از تخلیه اشتباه صدها سرویس ماده معدنی و باطله جلوگیری خواهد کرد.