خدمات پس از فروش

رفع ابهام کاربران بصورت تلفنی / حضوری / از راه دور (کارتابل)
تعمیر و رفع ایرادات تجهیزات کلاینت ها به مرور زمان
تهیه نسخ پشتیبان

خدمات پس از فروش

پس از انتخاب یک محصول خوب، بیشترین دغدغه مشتریان، خدمات پس از فروش یا همان نگهداری وپشتیبانی محصول است که شامل خدماتی به شرح زیر را ارائه می‎نمایند:

  • رفع ابهام کاربران بصورت تلفنی / حضوری / از راه دور (کارتابل)
  • فرآیند ارائه نسخ جدید نرم افزار
  • تعمیر و رفع ایرادات تجهیزات کلاینت ها به مرور زمان
  • تامین قطعات و تجهیزات اضافی مورد نیاز
  • توسعه و گسترش سامانه
  • برگزاری دوره‌های بازآموزی راهبری و کاربردی
  • تهیه نسخ پشتیبان از اطلاعات سیستم
  • برقراری ارتباط با سایر سیستم‌ها