شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

تعمیر و نگهداری

انجام منظم سرویس های دوره ای، کنترل بلادرنگ سلامت ماشین آلات و پایش مداوم تعمیرات از شروع تا پایان نقش بسیاری در کاهش هزینه های ماشین آلات و افزایش راندمان و طول عمر آنها دارد. با استفاده از سامانه خدمات فنی شرکت بیستون میزان توقفات برنامه ریزی نشده به طور چشمگیری کاهش می یابد. به عبارت دیگر بهره گیری از قابلیت های این سامانه موجب افزایش زمان در حال کار تجهیزات شده و از خرابی‌های ناگهانی و در نتیجه خروج تجهیزات از چرخه تولید و تحمیل هزینه های گزاف جلوگیری می کند.