شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

تجمیع اطلاعات بخش های مختلف

سیستم مدیریت اطلاعات از طریق پوشش جامع تمام داده­ های موجود ، تاثیر بسیاری در تسریع فرآیند تبادل اطلاعات دارد. تمام داده های موجود معدن شامل اطلاعات عملیات حفاری، خرج گذاری، بارگیری، حمل، سنگ شکنی و پایل سازی همچنین اطلاعات سایر واحدهای معدن از قبیل باسکول، آزمایشگاه و ادارات در سیستم تجمیع شده و علاوه بر افزایش دقت و کاهش خطاهای انسانی در ثبت اطلاعات، سبب تسهیل کار با آن­ها بر اساس سطوح دسترسی افراد در جایگاه های مختلف و ایجاد آرشیو قوی در مجموعه می گردد