شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

بازدید مدیران مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو از واحد دیسپچینگ (دیماه ۱۳۹۶)