شرکت دانش بنیان بیستون کویر یزد

طراحی و اجرای سامانه های هوشمند معدنکاری

آموزش

هدف از آموزش، آشنایی کاربران با امکانات و توانمندی های عمومی سامانه، ظرفیت های سیستم و شیوه کارکردن با بخش های مختلف آن می‎باشد. آموزش توسط پرسنل فنی در زمینه های شبکه، سخت افزار و نرم افزار ارائه می‎گردد و به کاربران سیستم نحوه کار با سامانه، استفاده حداکثری از قابلیت های آن و همچنین رفع نیازهای ضروری شبکه ای و سخت افزاری آموزش داده می‎ شود.